Phát hiện hóa thạch mẹ con thằn lằn 300 triệu năm tuổi
Phát hiện hóa thạch mẹ con thằn lằn 300 triệu năm tuổi26/12/2019 13:40

Phát hiện hóa thạch mẹ con thằn lằn 300 triệu năm tuổi

(BVPL) – Trong khi có khá ít thông tin về cách thức làm cha mẹ của các sinh vật cổ sinh, các nhà khoa học đã phát hiện một hóa thạch 300 triệu năm có thể là bằng chứng sớm nhất về tình mẫu tử của sinh vật cổ đại.