Lý do Chánh Thanh tra TP Lào Cai bị xem xét kỷ luật
Lý do Chánh Thanh tra TP Lào Cai bị xem xét kỷ luật13/02/2020 09:34

Lý do Chánh Thanh tra TP Lào Cai bị xem xét kỷ luật

(BVPL) – Biết người thân mua đất bằng giấy viết tay, không có giá trị pháp lý, trái quy định của Luật Đất đai nhưng Chánh Thanh tra TP Lào Cai vẫn đứng tên làm thủ tục xin cấp đất ở cho gia đình.