Ban Bí thư chuẩn y, chỉ định nhân sự tỉnh Phú Thọ
Ban Bí thư chuẩn y, chỉ định nhân sự tỉnh Phú Thọ02/01/2020 15:10

Ban Bí thư chuẩn y, chỉ định nhân sự tỉnh Phú Thọ

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.