Ra mắt đoạn phim quảng cáo Why not Vietnam  kích cầu du lịch đến Việt Nam
Ra mắt đoạn phim quảng cáo 'Why not Vietnam?' kích cầu du lịch đến Việt Nam19/10/2020 17:26

Ra mắt đoạn phim quảng cáo 'Why not Vietnam?' kích cầu du lịch đến Việt Nam

Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đang hợp tác với CNN International cho ra mắt đoạn phim quảng cáo trên truyền hình mới mang tên “Why not Vietnam?” nhằm gợi ý khách du lịch lựa chọn Việt Nam cho chuyến đi đầu tiên sau dịch COVID-19.