Ông Biden khẳng định ‘không phải là nhiệm kỳ 3’ của Barack Obama
Ông Biden khẳng định ‘không phải là nhiệm kỳ 3’ của Barack Obama
25/11/2020 10:22
Người Sài Gòn nồng nhiệt đón Tổng thống Mỹ Barack Obama
Người Sài Gòn nồng nhiệt đón Tổng thống Mỹ Barack Obama
30/05/2016 23:56
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Barack Obama Cuộc gặp gỡ lịch sử
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Barack Obama Cuộc gặp gỡ lịch sử
17/07/2015 09:56
Barack Obama và Mitt Romney là  anh em sinh đôi
Barack Obama và Mitt Romney là... anh em sinh đôi
09/11/2012 15:15