Rừng phòng hộ ở Quảng Bình bị lâm tặc ngang nhiên “xẻ thịt”
Rừng phòng hộQuảng Bình bị lâm tặc ngang nhiên “xẻ thịt”29/07/2019 08:55

Rừng phòng hộ ở Quảng Bình bị lâm tặc ngang nhiên “xẻ thịt”

(BVPL) – Hơn 10ha rừng phòng hộ ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã bị lâm tặc “xẻ thịt”. Đáng nói, để khai thác gỗ lâm tặc đã ngang nhiên mở đường kéo dài hàng trăm mét cho xe tải vào tận rừng để tiện khai thác, vận chuyển gỗ.