Thay thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ
Thay thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ07/04/2020 17:06

Thay thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa ký Quyết định số 460/QĐ-TTg thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.