Hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy
Hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy19/09/2019 14:47

Hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy

(BVPL) - Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy (PCCC) Cơ quan VKSND tối cao vừa có văn bản số 214/BCH-PCCC gửi thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội về việc nghiên cứu một số kỹ năng về PCCC.