Ra mắt Ban lãnh đạo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa mới
Ra mắt Ban lãnh đạo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa mới14/09/2019 14:22

Ra mắt Ban lãnh đạo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa mới

Chiều 13/9, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 13 đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia khóa XIII (nhiệm kỳ 2019 - 2024) với 114 đại biểu.