Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 202518/11/2020 11:19

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 14/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 51 đồng chí.