Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XII nhiệm kỳ 2020-2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025)19/11/2020 21:05
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 18/11/2020 11:15

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025)

Trong ngày 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 47 đồng chí.