Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy06/01/2021 08:35
Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ
Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ17/12/2020 18:53
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 05/12/2020 10:41
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hoà Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hoà Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 202504/12/2020 15:44
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng khoá XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng khoá XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 04/12/2020 10:16
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 202504/12/2020 10:15
Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khoá XX, nhiệm kỳ 2020 - 20025
Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khoá XX, nhiệm kỳ 2020 - 2002503/12/2020 14:21
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-202503/12/2020 11:00
Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2020- 2025
Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2020- 202502/12/2020 11:09
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 02/12/2020 06:55
Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao triển khai nhiều nội dung quan trọng
Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao triển khai nhiều nội dung quan trọngiconvideo
14/11/2019 23:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy

(BVPL) – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong đã được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy (khóa XIV), nhiệm kỳ 2020 – 2025.