Ban Bí thư chỉ định 2 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ban Bí thư chỉ định 2 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương25/03/2020 10:20
Ban Bí thư chỉ định nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Ban Bí thư chỉ định nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình11/12/2019 14:35
Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao triển khai nhiều nội dung quan trọng
Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao triển khai nhiều nội dung quan trọngiconvideo
14/11/2019 23:00
Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao triển khai nhiều nội dung quan trọng
Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao triển khai nhiều nội dung quan trọng14/11/2019 13:00
Ban Bí thư chỉ định 5 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM
Ban Bí thư chỉ định 5 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM16/09/2019 19:51
Ban Bí thư chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
Ban Bí thư chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh23/08/2019 20:51
Ban Bí thư chỉ định nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An
Ban Bí thư chỉ định nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An12/07/2019 20:04
Ban Bí thư chỉ định 7 thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang
Ban Bí thư chỉ định 7 thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang04/07/2019 18:28
Hà Nội kỷ luật 442 đảng viên
Hà Nội kỷ luật 442 đảng viên02/07/2019 11:31
Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 6 lãnh đạo sở, địa phương tham gia BCH Đảng bộ Nghệ An
Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 6 lãnh đạo sở, địa phương tham gia BCH Đảng bộ Nghệ An29/06/2019 14:34
Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Đảng bộ VKSND tối cao họp bàn nhiều nội dung quan trọng
Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Đảng bộ VKSND tối cao họp bàn nhiều nội dung quan trọng23/02/2019 07:57

Ban Bí thư chỉ định 2 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 24/3, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2015 - 2020.