Hà Nội công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Hà Nội công bố quyết định nhân sự của Ban thư Trung ương Đảng01/06/2020 11:23
Ban Bí thư chuẩn y nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương
Ban thư chuẩn y nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương28/05/2020 08:58
Triển khai quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Triển khai quyết định nhân sự của Ban thư Trung ương Đảng24/05/2020 18:55
Bí thư Đảng ủy Nguyễn Huy Tiến chủ trì họp Ban Thường vụ
thư Đảng ủy Nguyễn Huy Tiến chủ trì họp Ban Thường vụ 22/05/2020 16:59
Ban Chấp hành Trung ương phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh
Ban Chấp hành Trung ương phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh14/05/2020 17:14
Bế mạc Hội nghị Trung ương 12
Bế mạc Hội nghị Trung ương 1214/05/2020 17:10
Bầu bổ sung 2 Ủy viên UBKT Trung ương; khai trừ Đảng Đô đốc Nguyễn Văn Hiến
Bầu bổ sung 2 Ủy viên UBKT Trung ương; khai trừ Đảng Đô đốc Nguyễn Văn Hiến14/05/2020 17:09
Trung ương sẽ xem xét, quyết định phương hướng nhân sự khóa mới
Trung ương sẽ xem xét, quyết định phương hướng nhân sự khóa mới11/05/2020 17:42
Điều động ông Triệu Thế Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương
Điều động ông Triệu Thế Hùng giữ chức Phó thư Tỉnh uỷ Hải Dương10/05/2020 19:25
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Phó thư Tỉnh ủy Khánh Hòa 10/05/2020 12:04
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban nhân sự
Tổng thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban nhân sựiconvideo
20/03/2020 05:00
Ban Bí thư yêu cầu không để dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp lây lan
Ban thư yêu cầu không để dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp lây laniconvideo
30/01/2020 20:47
UBKT TW đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên
UBKT TW đề nghị Ban thư xem xét, thi hành kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viêniconvideo
01/10/2019 08:23
Ban Bí thư họp xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm
Ban thư họp xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạmiconvideo
20/06/2019 08:48

Hà Nội công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.