Bộ Chính trị gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và TƯ Đảng khóa XII
Bộ Chính trị gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban thư và TƯ Đảng khóa XII27/02/2021 19:04
Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII họp phiên đầu tiên
Bộ Chính trị, Ban thư khóa XIII họp phiên đầu tiên18/02/2021 16:00
Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp phiên đầu tiên
Bộ Chính trị, Ban thư họp phiên đầu tiêniconvideo
18/02/2021 15:00
Thường trực Ban Bí thư thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9, Quân đoàn 4
Thường trực Ban thư thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9, Quân đoàn 411/02/2021 22:49
Chân dung 5 đồng chí được bầu vào Ban Bí thư khoá XIII
Chân dung 5 đồng chí được bầu vào Ban thư khoá XIII 01/02/2021 09:20
Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII
Danh sách Bộ Chính trị, Ban thư và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII31/01/2021 14:06
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII31/01/2021 13:55
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII31/01/2021 13:51
Ngày mai 31 1 , bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư khóa XIII
Ngày mai (31/1), bầu Bộ Chính trị, Tổng thư, Ban thư khóa XIII30/01/2021 19:41
Công tác phòng, chống tham nhũng có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng
Công tác phòng, chống tham nhũng có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng26/01/2021 17:18
Nguồn nhân lực Yếu tố cơ bản quyết định sự phát triển đất nước
Nguồn nhân lực: Yếu tố cơ bản quyết định sự phát triển đất nước26/01/2021 14:04
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Liên bang Nga
Tổng thư, Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Liên bang Ngaiconvideo
04/12/2020 11:58
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban nhân sự
Tổng thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban nhân sựiconvideo
20/03/2020 05:00
Ban Bí thư yêu cầu không để dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp lây lan
Ban thư yêu cầu không để dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp lây laniconvideo
30/01/2020 20:47
UBKT TW đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên
UBKT TW đề nghị Ban thư xem xét, thi hành kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viêniconvideo
01/10/2019 08:23
Ban Bí thư họp xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm
Ban thư họp xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạmiconvideo
20/06/2019 08:48

Bộ Chính trị gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và TƯ Đảng khóa XII

Sáng 27/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc gặp mặt.