Bộ Chính trị làm việc với 4 Đảng bộ trực thuộc Trung ương
Bộ Chính trị làm việc với 4 Đảng bộ trực thuộc Trung ương 28/09/2020 14:00
Thường trực Ban Bí thư Yên Bái phải thực hiện được mục tiêu năm 2025 trở thành tỉnh khá
Thường trực Ban thư: Yên Bái phải thực hiện được mục tiêu năm 2025 trở thành tỉnh khá 24/09/2020 14:00
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
Tổng thư, Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội19/09/2020 16:44
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 tỉnh thành
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 tỉnh thành17/09/2020 15:55
Ban Bí thư, Chánh án TANDTC chỉ định, bổ nhiệm nhân sự mới
Ban thư, Chánh án TANDTC chỉ định, bổ nhiệm nhân sự mới14/09/2020 18:39
Nêu tên ông Nguyễn Đức Chung trong báo cáo phòng, chống tham nhũng của Chính phủ
Nêu tên ông Nguyễn Đức Chung trong báo cáo phòng, chống tham nhũng của Chính phủ14/09/2020 11:11
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương
Tổng thư, Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương12/09/2020 15:58
Ban Bí thư chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM
Ban thư chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM09/09/2020 11:19
Ban Bí thư chỉ định nhân sự 5 tỉnh thành
Ban thư chỉ định nhân sự 5 tỉnh thành03/09/2020 18:08
Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới
Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới 01/09/2020 10:31
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban nhân sự
Tổng thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban nhân sựiconvideo
20/03/2020 05:00
Ban Bí thư yêu cầu không để dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp lây lan
Ban thư yêu cầu không để dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp lây laniconvideo
30/01/2020 20:47
UBKT TW đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên
UBKT TW đề nghị Ban thư xem xét, thi hành kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viêniconvideo
01/10/2019 08:23
Ban Bí thư họp xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm
Ban thư họp xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạmiconvideo
20/06/2019 08:48

Bộ Chính trị làm việc với 4 Đảng bộ trực thuộc Trung ương

Thực hiện Kết luận số 79-KL/TW, ngày 16/6/2020 của Bộ Chính trị, từ ngày 21/9 đến ngày 27/9, Bộ Chính trị đã làm việc tập thể và tiếp tục làm việc theo nhóm (tuần thứ 2, đợt 3) với 4 Đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.