Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn22/09/2020 05:26
Bất cập trong hoạt động đánh bắt xa bờ của ngư dân
Bất cập trong hoạt động đánh bắt xa bờ của ngư dân06/11/2019 12:48
Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn11/04/2019 18:15

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(BVPL) - Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1433/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Đồng Tháp giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.