Chống buôn lậu sẽ không hiệu quả nếu không ngăn chặn từ biên giới
Chống buôn lậu sẽ không hiệu quả nếu không ngăn chặn từ biên giới23/01/2020 22:32

Chống buôn lậu sẽ không hiệu quả nếu không ngăn chặn từ biên giới

(BVPL)- “Ở đâu bây giờ nhìn cũng ăn mặc đẹp, dùng đồ toàn hàng hiệu nhưng đều dễ dàng nhìn ra đa số là hàng giả. Một đất nước đang hội nhập sâu rộng, đang xây dựng một Nhà nước pháp quyền, trên đà phát triển thì không thể dựa trên tư tưởng dễ dãi cho các vi phạm sở hữu trí tuệ mà nói trắng ra là dùng hàng giả, hàng nhái”...