Tiến tới Đại hội Đảng XIII Dân chủ, công khai và trường hợp đặc biệt
Tiến tới Đại hội Đảng XIII: Dân chủ, công khai và trường hợp đặc biệt30/12/2020 11:57
Bộ Ngoại giao, Học viện Chính trị Quốc gia HCM bổ nhiệm nhân sự mới
Bộ Ngoại giao, Học viện Chính trị Quốc gia HCM bổ nhiệm nhân sự mới29/12/2020 15:26
Sớm hoàn thiện Đề tài về đánh giá cán bộ để trình Bộ Chính trị
Sớm hoàn thiện Đề tài về đánh giá cán bộ để trình Bộ Chính trị28/12/2020 09:56
Chuẩn bị nhân sự bài bản, kỹ lưỡng, bảo đảm thành công Đại hội XIII
Chuẩn bị nhân sự bài bản, kỹ lưỡng, bảo đảm thành công Đại hội XIII 23/12/2020 19:00
Danh tính một số đối tượng vận chuyển trái phép gần 30 000 tỉ đồng ra nước ngoài
Danh tính một số đối tượng vận chuyển trái phép gần 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài21/12/2020 16:42
Bế mạc Hội nghị Trung ương 14 Nhất trí cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII
Bế mạc Hội nghị Trung ương 14: Nhất trí cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII18/12/2020 12:40
Ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 16/12/2020 19:34
Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII14/12/2020 19:53
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia - dân tộc lên trên hết
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia - dân tộc lên trên hết 14/12/2020 19:01
Hội nghị Trung ương 14 giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII
Hội nghị Trung ương 14 giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII 14/12/2020 10:22
Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương
Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ươngiconvideo
21/09/2020 17:21
Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Thành ủy TP HCM
Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Thành ủy TP.HCMiconvideo
03/09/2020 14:33
Kết luận của Bộ chính trị về công tác phòng, chống dịch Covid-19
Kết luận của Bộ chính trị về công tác phòng, chống dịch Covid-19iconvideo
22/03/2020 08:04
Bộ Chính trị kỷ luật ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân
Bộ Chính trị kỷ luật ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quâniconvideo
20/03/2020 23:54
Bộ Chính trị họp về công tác phòng, chống Covid-19
Bộ Chính trị họp về công tác phòng, chống Covid-19iconvideo
20/03/2020 13:11
Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảngiconvideo
14/02/2020 20:28
Bộ Chính trị gặp mặt nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước
Bộ Chính trị gặp mặt nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nướciconvideo
02/02/2020 19:47
Bắt giam Trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ CA tỉnh Hòa Bình
Bắt giam Trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ CA tỉnh Hòa Bìnhiconvideo
15/09/2019 11:53
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị định kỳ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị định kỳiconvideo
06/07/2019 06:40
Bộ Chính trị thi hành kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến
Bộ Chính trị thi hành kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiếniconvideo
22/06/2019 16:14

Tiến tới Đại hội Đảng XIII: Dân chủ, công khai và trường hợp đặc biệt

Công tác nhân sự của Đảng đã được chuẩn bị chu đáo, bài bản ngay từ sớm; các quy trình, tiêu chuẩn nhân sự đều không phải là bí mật, được thông tin rộng rãi và đầy đủ.