Học viện Tư pháp được bổ nhiệm tân Giám đốc
Học viện Tư pháp được bổ nhiệm tân Giám đốc14/04/2021 11:25
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 cơ quan Trung ương
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 cơ quan Trung ương12/04/2021 17:56
VKSND tỉnh Bình Phước trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên và Kiểm tra viên
VKSND tỉnh Bình Phước trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên và Kiểm tra viên08/04/2021 11:07
Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng
Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng08/04/2021 10:36
Trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành
Trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành07/04/2021 18:47
Bí thư Huyện ủy Bình Chánh giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM
Bí thư Huyện ủy Bình Chánh giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM07/04/2021 11:04
VKSND tỉnh Gia Lai trao quyết định bổ nhiệm các chức danh Kiểm sát viên và Kiểm tra viên
VKSND tỉnh Gia Lai trao quyết định bổ nhiệm các chức danh Kiểm sát viên và Kiểm tra viên07/04/2021 11:03
VKSND tỉnh Hậu Giang bổ nhiệm kiểm sát viên, kiểm tra viên
VKSND tỉnh Hậu Giang bổ nhiệm kiểm sát viên, kiểm tra viên 07/04/2021 08:45
VKSND tỉnh Vĩnh Long trao quyết định bổ nhiệm các chức danh tư pháp
VKSND tỉnh Vĩnh Long trao quyết định bổ nhiệm các chức danh tư pháp05/04/2021 17:05
VKSND tỉnh Quảng Ngãi có tân nữ Viện trưởng
VKSND tỉnh Quảng Ngãi có tân nữ Viện trưởng05/04/2021 11:57
Bổ nhiệm Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao
Bổ nhiệm Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối caoiconvideo
28/01/2021 21:41
Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp và Điều tra viên cao cấp
Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp và Điều tra viên cao cấpiconvideo
25/11/2020 07:44
Trao Quyết định bổ nhiệm Thống đốc NHNN Việt Nam
Trao Quyết định bổ nhiệm Thống đốc NHNN Việt Namiconvideo
17/11/2020 10:54
Bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ một số đơn vị thuộc VKSND tối cao
Bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ một số đơn vị thuộc VKSND tối caoiconvideo
13/11/2020 19:06
Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tối cao
Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tối caoiconvideo
20/10/2020 15:09
Điều động, bổ nhiệm Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội
Điều động, bổ nhiệm Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nộiiconvideo
06/10/2020 21:18
Bổ nhiệm Chánh Thanh tra VKSND tối cao
Bổ nhiệm Chánh Thanh tra VKSND tối caoiconvideo
31/08/2020 20:02
Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, VKSND tối cao
Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, VKSND tối caoiconvideo
15/07/2020 09:34
Bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao
Bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối caoiconvideo
01/07/2020 16:47
Chủ tịch nước bổ nhiệm 2 Phó Viện trưởng và 2 Kiểm sát viên VKSND tối cao
Chủ tịch nước bổ nhiệm 2 Phó Viện trưởng và 2 Kiểm sát viên VKSND tối caoiconvideo
09/06/2020 15:00

Học viện Tư pháp được bổ nhiệm tân Giám đốc

(BVPL) - Ông Nguyễn Xuân Thu, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Tư pháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Học viện Tư pháp.