Bệnh viện Dã chiến số 3 Hải Dương đưa vào hoạt động để chống COVID-19
Bệnh viện chiến số 3 Hải Dương đưa vào hoạt động để chống COVID-1921/02/2021 15:27
Tháo dỡ bệnh viện dã chiến Tiên Sơn chi viện cho Hải Dương
Tháo dỡ bệnh viện chiến Tiên Sơn chi viện cho Hải Dương31/01/2021 16:38
Sun Group sẽ xây dựng bệnh viện dã chiến thứ ba tại Hải Dương
Sun Group sẽ xây dựng bệnh viện chiến thứ ba tại Hải Dương29/01/2021 22:46

Bệnh viện Dã chiến số 3 Hải Dương đưa vào hoạt động để chống COVID-19

(BVPL) - Với quy mô 239 giường bệnh, Bệnh viện Dã chiến số 3 của Hải Dương đang được đưa vào hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu chữa bệnh COVID-19.