Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ
Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ07/08/2020 15:19
Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam
Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam04/08/2020 16:02
Vốn điều lệ của Bảo hiểm Tiền gửi là 5 000 tỷ đồng
Vốn điều lệ của Bảo hiểm Tiền gửi là 5.000 tỷ đồng16/08/2013 12:11

Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

Ngày 6/8, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.