Công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ
Công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ05/01/2021 18:59
Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi được bổ nhiệm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi được bổ nhiệm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy05/01/2021 18:53
Chân dung, tiểu sử 8 nữ Bí thư Tỉnh ủy khóa mới
Chân dung, tiểu sử 8 nữ Bí thư Tỉnh ủy khóa mới22/10/2020 14:58
Công bố quyết định chuẩn y tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Công bố quyết định chuẩn y tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi05/10/2020 10:52
Bộ Chính trị chuẩn y 3 tân Bí thư Tỉnh ủy
Bộ Chính trị chuẩn y 3 tân Bí thư Tỉnh ủy31/08/2020 10:05
Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự 4 cơ quan
Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự 4 cơ quan27/07/2020 16:14
Điều động, bổ nhiệm nhân sự TPHCM, Quảng Ngãi
Điều động, bổ nhiệm nhân sự TPHCM, Quảng Ngãi05/11/2019 11:36
Quảng Ngãi có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy
Quảng Ngãi có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy19/04/2019 09:18

Công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

Mới đây, UBND các tỉnh Gia Lai, Sóc Trăng đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.