Bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao
Bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao25/03/2020 16:34

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao

Ngày 25/3, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về công tác cán bộ.