Bộ Quốc phòng bổ nhiệm 2 tân Chính ủy
Bộ Quốc phòng bổ nhiệm 2 tân Chính ủy27/03/2020 18:11
Ban Bí thư chuẩn y, chỉ định nhân sự tỉnh Phú Thọ
Ban Bí thư chuẩn y, chỉ định nhân sự tỉnh Phú Thọ02/01/2020 15:10
Phú Thọ có Phó Bí thư Tỉnh ủy mới
Phú Thọ có Phó Bí thư Tỉnh ủy mới29/06/2019 14:33
Phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ
Phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ12/04/2019 11:28
Chủ tịch tỉnh Phú Thọ làm Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch tỉnh Phú Thọ làm Bí thư Tỉnh ủy23/12/2018 20:52

Bộ Quốc phòng bổ nhiệm 2 tân Chính ủy

Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Đại tá Đinh Quốc Hùng giữ chức vụ Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại tá Nguyễn Minh Long giữ chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ.