Đức chi hơn 4 tỉ USD mua hệ thống chống tên lửa Arrow 3 của Israel
Đức chi hơn 4 tỉ USD mua hệ thống chống tên lửa Arrow 3 của Israel
29/09/2023 15:07