Thủ tướng gợi mở 9 nhóm vấn đề để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong 2020
Thủ tướng gợi mở 9 nhóm vấn đề để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong 202030/12/2019 10:53

Thủ tướng gợi mở 9 nhóm vấn đề để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong 2020

(BVPL)- Nhắc lại việc không ngủ quên trên vòng nguyệt quế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh đến 9 nhóm vấn đề yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện trong năm 2020.