Bộ Công thương Chọn phương án nào thì chi phí tiền điện sẽ giảm so với giá điện hiện hành
Bộ Công thương: Chọn phương án nào thì chi phí tiền điện sẽ giảm so với giá điện hiện hành!13/08/2020 17:10
Thứ trưởng Bộ Công thương nói gì về việc giá điện tăng cao bất thường
Thứ trưởng Bộ Công thương nói gì về việc giá điện tăng cao bất thường 04/08/2020 07:55

Bộ Công thương: Chọn phương án nào thì chi phí tiền điện sẽ giảm so với giá điện hiện hành!

(BVPL)- Bộ Công thương khẳng định, đối với tất cả các phương án, các khách hàng sử dụng dưới 600 kWh (97,36 % tổng số khách hàng) chi phí tiền điện sẽ giảm so với giá điện hiện hành (từ 2.800 - 12.800 đồng), ngoại trừ các khách hàng nếu sử dụng ở mức 300 kWh thì số tiền điện phải trả tăng thêm là 7.100 đồng.