Thông tin mới vụ nữ Giám đốc Sở bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước lúc về hưu
Thông tin mới vụ nữ Giám đốc Sở bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước lúc về hưu28/05/2020 17:14
Đề nghị cách chức Tỉnh ủy viên nữ Giám đốc Sở bổ nhiệm nhiều cán bộ trước lúc về hưu
Đề nghị cách chức Tỉnh ủy viên nữ Giám đốc Sở bổ nhiệm nhiều cán bộ trước lúc về hưu25/05/2020 10:02
Nhân sự mới Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Nhân sự mới Ủy ban Kiểm tra Trung ương18/05/2020 17:34
Bầu bổ sung 2 Ủy viên UBKT Trung ương; khai trừ Đảng Đô đốc Nguyễn Văn Hiến
Bầu bổ sung 2 Ủy viên UBKT Trung ương; khai trừ Đảng Đô đốc Nguyễn Văn Hiến14/05/2020 17:09
Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ
Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ12/05/2020 14:24
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa 10/05/2020 12:04
Bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ
Bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ30/04/2020 19:49
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự mới
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự mới27/04/2020 09:51
Điều động, phân công Ủy viên Thường vụ Thành ủy TPHCM
Điều động, phân công Ủy viên Thường vụ Thành ủy TPHCM25/04/2020 23:39
Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm chức vụ 2 nữ Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm chức vụ 2 nữ Ủy viên Trung ương Đảng24/04/2020 14:21
Hội trường vang tiếng vỗ tay khi Việt Nam trúng cử ủy viên HĐBA
Hội trường vang tiếng vỗ tay khi Việt Nam trúng cử ủy viên HĐBAiconvideo
08/06/2019 22:47
Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các Ủy viên Trung ương Đảng
Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các Ủy viên Trung ương Đảngiconvideo
15/08/2018 09:29

Thông tin mới vụ nữ Giám đốc Sở bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước lúc về hưu

(BVPL) - UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đã ra thông cáo báo chí về kỳ họp thứ 36 ngày 21/5, tại kỳ họp này UBKT Tỉnh ủy đã xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, cá nhân bà Trần Thị Hoài Thanh – nguyên Giám đốc Sở và nhiều cán bộ của Sở này.