Ngày 17 12, khai mạc Phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
Ngày 17/12, khai mạc Phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV16/12/2019 10:01
Khai mạc Phiên họp thứ 24 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
Khai mạc Phiên họp thứ 24 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV14/05/2018 22:17
Bế mạc Phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
Bế mạc Phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV21/09/2017 23:07
Khai mạc Phiên họp thứ 13 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
Khai mạc Phiên họp thứ 13 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV10/08/2017 23:10
Khai mạc Phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
Khai mạc Phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV11/07/2017 23:50

Ngày 17/12, khai mạc Phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Từ ngày 17 - 18/12/2019, Phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.