Thủ tướng phê chuẩn Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
Thủ tướng phê chuẩn Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử03/08/2020 18:15
Thủ tướng phê duyệt thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
Thủ tướng phê duyệt thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử04/12/2019 09:55
Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử11/09/2018 18:33
Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử29/08/2018 08:08
Thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
Thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử29/08/2018 08:03

Thủ tướng phê chuẩn Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

(BVPL) - Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (Ủy ban) và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban.