Điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội của công chức
Điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội của công chức28/02/2021 12:38

Điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội của công chức

(BVPL)- Cán bộ, đảng viên ứng cử ĐBQH phải là những người tiêu biểu, xuất sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, kinh nghiệm, thể hiện trách nhiệm nêu gương...