Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 địa phương
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 địa phương27/03/2020 11:35
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 tỉnh thành
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 tỉnh thành25/03/2020 10:21
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 Quân khu
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 Quân khu16/03/2020 12:32
Thủ tướng điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội
Thủ tướng điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội10/03/2020 09:50
Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ đội Biên phòng
Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ đội Biên phòng05/03/2020 17:42
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh05/03/2020 15:16
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 2 Bộ
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 2 Bộ03/03/2020 15:09
Điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội, Công an
Điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội, Công an02/03/2020 10:05
Điều động, bổ nhiệm nhân sự quân đội
Điều động, bổ nhiệm nhân sự quân đội27/02/2020 16:28
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh thành
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh thành25/02/2020 17:09

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 địa phương

Lãnh đạo các tỉnh Quảng Ninh, Long An, Ninh Thuận, Đồng Tháp vừa trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ.