Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Không để lọt vào cấp ủy những người có biểu hiện tham nhũng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để lọt vào cấp ủy những người có biểu hiện tham nhũng30/12/2019 14:00

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để lọt vào cấp ủy những người có biểu hiện tham nhũng

Cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, có đức, có tài... Không để lọt vào cấp uỷ những người không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, cục bộ, lợi ích nhóm, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu.