Trách nhiệm hình sự với tội chứa mại dâm, môi giới mại dâm 

​
Trách nhiệm hình sự với tội chứa mại dâm, môi giới mại dâm? ​21/10/2019 15:43
Trao đổi về tình tiết Chứa mại dâm 4 người trở lên trong BLHS 2015
Trao đổi về tình tiết "Chứa mại dâm 4 người trở lên" trong BLHS 201502/05/2019 08:14

Trách nhiệm hình sự với tội chứa mại dâm, môi giới mại dâm? ​

(BVPL) - Báo Bảo vệ pháp luật có bài “Tạm giữ một "hot girl" sinh viên môi giới mại dâm”, tôi muốn hỏi thế nào bị coi là chứa mại dâm hoặc môi giới mại dâm? Trách nhiệm hình sự với tội chứa mại dâm, môi giới mại dâm?