Tội hành hạ người khác Hình phạt và cấu thành tội phạm
Tội hành hạ người khác: Hình phạt và cấu thành tội phạm?21/12/2019 11:35
Thông tin chính thức về vụ ô sin hành hạ bé gái ở TP Vinh
Thông tin chính thức về vụ "ô sin" hành hạ bé gái ở TP Vinh10/12/2019 11:38

Tội hành hạ người khác: Hình phạt và cấu thành tội phạm?

(BVPL) - Báo BVPL có bài “Thông tin chính thức về vụ "ô sin" hành hạ bé gái ở TP Vinh”, tôi muốn hỏi thế nào bị coi là hành hạ người khác? Hình phạt và các yếu tố cấu thành Tội hành hạ người khác?(Phan Thị Hòa, Tân Yên, Bắc Giang).