Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương công bố quyết định về công tác cán bộ
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương công bố quyết định về công tác cán bộ01/06/2020 11:23
Ban Bí thư chỉ định 2 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ban Bí thư chỉ định 2 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương25/03/2020 10:20
Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương
Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương04/03/2019 12:09

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương công bố quyết định về công tác cán bộ

Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ.