Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Chính ủy 2 Sư đoàn
Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Chính ủy 2 Sư đoàn27/02/2020 16:24

Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Chính ủy 2 Sư đoàn

Dưới sự chủ trì của Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Sư đoàn Bộ Binh 346, Quân khu 1 đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn.