Tham luận của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tại Đại hội
Tham luận của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tại Đại hộiiconvideo
30/01/2021 14:05
Đảng bộ VKSND tỉnh Tây Ninh quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI
Đảng bộ VKSND tỉnh Tây Ninh quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI25/12/2020 07:12
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 02/12/2020 06:55
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 202501/12/2020 16:45
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 01/12/2020 07:36
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 25/11/2020 09:15
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 202525/11/2020 08:42
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 24/11/2020 15:18
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 24/11/2020 15:18
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-202523/11/2020 12:03
Danh sách Ban Chấp hành; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Danh sách Ban Chấp hành; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 22/11/2020 15:46
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tumiconvideo
26/09/2020 18:09

Tham luận của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tại Đại hội

Phát biểu tham luận tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh trình bày tham luận với chủ đề: “Phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền trong tỉnh”. Nguồn: Đảng Cộng sản