Cực Nam của Tổ quốc - Đất Mũi Cà Mau lên đô thị
Cực Nam của Tổ quốc - Đất Mũi Cà Mau lên đô thị 18/01/2021 09:49

Cực Nam của Tổ quốc - Đất Mũi Cà Mau lên đô thị

Sau một thời gian xây dựng và phát triển, xã Đất Mũi (Cà Mau) - điểm cực Nam của Tổ quốc - đã được nâng lên đô thị.