Gọi vợ mang tiền đến tiếp tế để đánh bạc trong khu cách ly
Gọi vợ mang tiền đến "tiếp tế" để đánh bạc trong khu cách ly09/04/2020 18:09

Gọi vợ mang tiền đến "tiếp tế" để đánh bạc trong khu cách ly

(BVPL)- Một nhóm người đã tổ chức đánh bạc trong khu cách ly Trung tâm Giáo dục dạy nghề huyện Minh Hóa, Quảng Bình.