Tập trung hợp tác đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ Kiểm sát
Tập trung hợp tác đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ Kiểm sát24/01/2020 10:44

Tập trung hợp tác đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ Kiểm sát

(BVPL) - Các hoạt động hợp tác tập trung vào lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ Kiểm sát; nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm tham nhũng, tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tội phạm sử dụng công nghệ cao.