Bí thư Thành ủy TP Yên Bái làm Giám đốc Sở Tài chính
Bí thư Thành ủy TP. Yên Bái làm Giám đốc Sở Tài chính 31/03/2020 08:37

Bí thư Thành ủy TP. Yên Bái làm Giám đốc Sở Tài chính

Ngày 30/3, tỉnh Yên Bái đã tổ chức công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ.