Xử lý nghiêm việc Công ty CP tập đoàn Hanaka đổ chất thải ra môi trường

01/11/2019 14:17

Đường đi của 10m3 dầu thải đổ xuống nguồn nước sông Đà

Liên quan đến tình trạng người dân phát hiện Công ty Cổ phần tập đoàn Hanaka, Thị xã Từ Sơn đã đào hố để đổ chất thải tại khu vực xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm, bảo vệ quyền lợi cho người dân. (Nguồn: Vnews)