WHO cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19 vào mùa đông

17/09/2020 21:09

WHO kêu gọi chấm dứt tình trạng "chủ nghĩa dân tộc vaccine"

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 sẽ còn gia tăng mạnh hơn trong bối cảnh mùa đông đang đến gần tại khu vực Bắc Bán cầu. (Nguồn: VNews)

Advertisement