VKS đề nghị tử hình cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tội 'Nhận hối lộ'

20/12/2019 15:10

Quá trình thay đổi lời khai của ông Nguyễn Bắc Son

Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình với cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son về tội "Nhận hối lộ". (Nguồn: VTC News)

Advertisement