Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật, đề nghị kỷ luật một số cá nhân và tổ chức Đảng

15/05/2021 16:52

UBKT Trung ương kỷ luật và đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ

Ngày 14/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra thông báo về kỳ họp thứ ba. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luât, đề nghị xem xét kỷ luật một số cá nhân và tổ chức đảng. Nguồn: Vnews

Advertisement