Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm của nhiều tướng lĩnh

28/07/2018 09:09

Không có vùng cấm trong chống tham nhũng

Ngày 27/7, Ủy ban Kiểm tra TƯ đã ra thông báo về kỳ họp 28 diễn ra từ ngày 24 - 26/7/2018 tại Hà Nội. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận các vi phạm và đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật nhiều tướng lĩnh công an, quân đội. (Nguồn: TTXVN)