Trung Quốc thử nghiệm bộ xét nghiệm COVID-19 cho kết quả trong vòng 10 phút

21/02/2020 11:11

Phát hiện mới về cơ chế lây lan COVID-19

Các nhà khoa học Trung Quốc đã nghiên cứu ra bộ dụng cụ xét nghiệm virus COVID-19, có thể xác nhận các trường hợp nhiễm trung bình trong thời gian 10 phút. Nguồn: Vnews

Advertisement