Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ GTVT nhiều lần nhận lỗi

04/06/2018 18:18
Một trong những điểm mới của Phiên chất vấn là màn Hỏi nhanh - Đáp gọn, Đại biểu Quốc hội chỉ được hỏi tối đa 1 phút và Bộ trưởng có 3 phút để trả lời, sự thay đổi này đã tránh những câu hỏi dài lê thê và những câu trả lời vòng vo né tránh. Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể là thành viên Chính phủ đầu tiên trả lời phiên chất vấn của Đại biểu Quốc hội. Phiên chất vấn nóng ngay từ những câu hỏi đầu tiên khi mà những Đại biểu Quốc hội đã đưa ra những câu hỏi rất gai góc. Nguồn: VTV1