TP HCM kiểm điểm việc bổ nhiệm 156 cán bộ thiếu tiêu chuẩn

22/11/2019 12:05

TP HCM thông qua chính sách bồi thường bổ sung cho người dân Thủ Thiêm

Thanh tra Bộ Nội vụ yêu cầu kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý phù hợp.