TP.HCM đề xuất thí điểm phạt nguội qua hình ảnh

27/10/2019 08:58

Quốc hội thống nhất giảm số lượng cấp phó của HĐND

TP.HCM đề xuất thí điểm phạt nguội qua hình ảnh theo 6 bước: Ghi hình ảnh vi phạm, trích hình ảnh vi phạm ... Nguồn: Vnews