Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và lời hiệu triệu toàn dân chống dịch

02/08/2021 13:06
Trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19, vào ngày 29/7 vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra lời kêu gọi toàn dân quyết tâm, đoàn kết hơn nữa để chiến thắng đại dịch. (Theo VTV24)

Advertisement